Veiligheidsnorm steigers, ladders en roltrappen vanaf 2018 aangescherpt
december 7, 2017

Voorkom ongevallen op een steiger

Jaarlijks worden er zo’n 25.000 ernstige arbeidsongevallen gemeld bij de inspectie SWZ. Hiervan is vallen van hoogte het meest voorkomende arbeidsongeval. Te weten zo’n 39%. Hiermee bedoelen we: vallen van een ladder, trapje, stilstaand voertuig of steiger. Circa 2,1 miljoen mensen werken ruim 1,2 miljard uur op een dak op andere hoge plek. Dit leidt volgens het RIVM jaarlijks tot 557 ernstige ongevallen, waarvan gemiddeld 350 ongevallen op een steiger.

Oorzaak ongevallen

Het werken op een steiger brengt risico met zich mee. De meeste ongevallen ontstaan bij het beklimmen en afdalen van de steiger, vallen door onvoldoende randbeveiliging, vallen door een opening in de werkvloer of door een foutief opgebouwde steiger. Door een zwakke constructie kan de steiger omvallen of instorten. Andere gevaren zijn onder andere stoten, struikelen of bekneld raken in en op de steiger of geraakt worden door vallende voorwerpen.

Hoe voorkom je ongevallen?

Ongevallen kun je voorkomen door de steiger op te laten bouwen door gecertificeerde vakmensen met verstand van zaken. Dat is exact de reden waarom SBA Steigerbouw ten alle tijde steigers zelf opbouwt die gehuurd worden. Ook het tussentijds aanpassen van een constructie mag alleen uitgevoerd worden door speciaal opgeleid personeel. Gevaar ontstaat als ‘even’ een leuning, klaphekje bij de trapopgang of koppeling weggehaald wordt en vergeten wordt om terug te plaatsen. Ook goed schoeisel is belangrijk om uitglijden te voorkomen. Tot slot kan een steiger maar een bepaalde belasting aan. Te veel werklieden of materiaal op een steiger zorgen voor overbelasting en dus voor omvalgevaar.

Controle arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie controleert jaarlijks zo’n op zo’n 450 locaties de opbouw en gebruik van steigers. Hiermee hopen zij het ongevallencijfer terug te dringen en daarmee een ziekteverzuim van maar liefst 13%. Zij controleert of de steigers veilig worden gemonteerd door speciaal opgeleid personeel dat volgens de veiligheidsnormen werkt. Ook het gebruik van de steigers wordt meegenomen. Wordt de steiger niet te zwaar belast en zijn wijzigingen aan de steigerconstructie alleen door deskundigen uitgevoerd? De controle wordt uitgevoerd aan de hand van de Richtlijnen Steigers die opgesteld is door de werkgeversorganisaties in de branche.

SBA Steigerbouw garandeert veiligheid

SBA Steigerbouw laat periodiek haar steigers keuren. Zeker na extreem weer zoals storm, vorst en zware regen. Wij hebben gecertificeerd personeel dat zo nodig met persoonsveiligheidsmateriaal werkt. Na het opbouwen van de steiger krijgt elke steiger het veiligheidslabel. Zo wordt de veiligheid van iedereen gegarandeerd.

BLOGPOST

veiligheidsnorm veiligheidseisen draagbaar klimmaterieel

WIJ ZIJN ER VOOR U

BENT U BENIEUWD WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN?

Contact